•  

   

  مهلت ارسال آثار طرح داناب به پایان رسید

  مهلت ارسال آثار طرح داناب به پایان رسید.  

  به اطلاع می رساند مطابق با بخشنامه ارسالی، مهلت ارسال آثار طرح داناب در تاریخ 15 مرداد به پایان رسید.

  منبع خبر:

  دیدگاه کاربران