امضای تفاهم نامه داناب

 1401/1/31    امضای تفاهم نامه داناب
امضای تفاهم نامه داناب
محل عکس‌برداری: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان
  تاریخ ثبت : 1401/01/31
 گیتی فر
 982
 تصاویر مرتبط