گزارش تصویری افتتاحیه طرح ملی داناب

روز 7 آذر ماه 1401 در سالن جلسات شرکت آب منطقه ای افتتاحیه طرح ملی داناب برای سال تحصیلی 1402-1401 برگزار شد.

در این مراسم رابطین جدید 41 ناحیه آموزشی استان به همراه مسئولین اداره آموزش و پرورش حضور داشتند. 

 

 

کد خبر: 1556
  تاریخ خبر : 1401/09/12
 کارشناس داناب
 1125